Điều Khoản Sử Dụng

 1. Giới thiệu Imusic.Vn

Dịch vụ Imusic.Vn (gọi tắt là Dịch vụ): Là dịch vụ mạng xã hội cung cấp nội dung nhạc số, sách nói, podcast…trên mạng internet và các mạng viễn thông di động tại Việt Nam. Để đạt được sự yêu thích của mọi người, Imusic.Vn cung cấp trải nghiệm nội dung cá nhân hóa theo sở thích riêng của người sử dụng.

2. Giải thích từ ngữ

• Temaz: Công ty Cổ phần Temaz Media VietNam, đơn vị chủ quản của Imusic.vn

• Tài khoản Imusic.Vn(gọi tắt là Tài khoản): Là tài khoản dùng để truy cập dịch vụ Imusic.Vn, bao gồm một tên tài khoản,

• Chủ tài khoản: Là người sở hữu hợp pháp tài khoản Imusic.Vn.

• Tài khoản liên kết: Là việc dùng tài khoản của Google và Facebook dùng để đăng nhập vào tài khoản Imusic.Vn

• Khách hàng: là người đăng ký tài khoản Imusic.Vn, sử dụng dịch vụ Imusic.Vn do Temaz cung cấp.

• Nền tảng: Dịch vụ Imusic .Vn cung cấp trên nhiều nền tảng hệ điều hành cũng như thiết bị khác nhau như Website, Application, Mobile, SmartTV

• Gói cước VIP: Cho phép khách hàng có thể nghe và tải tất cả các các bài hát, nội dung có trên Dịch vụ trong một thời hạn nhất định cho đến khi thời hạn này kết thúc

3. Quyền sở hữu Imusic.Vn được phát triển và sở hữu bởi Temaz.

Imusic.Vn là bên duy nhất sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến imusic (bao gồm nhưng không giới hạn logo, mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin và nội dung; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của nền tảng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có). Không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc theo hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép Khách hàng văn Khách hàng của Imusic.Vn

4. Đăng ký và sử dụng

• Việc đăng ký tài khoản Imusi.Vn thể hiện Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong “Điều khoản sử dụng” này. Khi đăng ký tài khoản, Khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin các thông tin mà Nhac.vn yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin mà Khách hàng cung cấp.

• Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Khách hàng sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và sử dụng dịch vụ.Giao dịch mà Khách hàng thực hiện Khách hàngtài khoản Imusic.Vn được xem là thông điệp dữ liệu thể hiện ý chí của Khách hàng và được sử dụng làm chứng cứ để giải quyết tranh chấp giữa Bên A và Bên B (nếu có).

• Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ Imusic.Vn, Imusic.Vn sẽ căn cứ trên những thông tin Khách hàng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Imusic.Vn chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác các thông tin, Khách hàng sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ Imusic.Vn trong quá trình sử dụng dịch vụ đồng thời  Imusic.Vn không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

5. Hướng dẫn sử dụng

• Điều kiện giao dịch: Dịch vụ Imusic.Vn không giới hạn Khách hàng về vị trí địa lý, độ tuổi. Để tham gia sử dụng dịch vụ imusic.vn, Khách hàng chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

o Thực hiện đăng ký tài khoản Imusic.Vn.

o Sử dụng dịch vụ Imusic.Vn trên thiết bị có hỗ trợ kết nối Internet (máy tính Khách hàng, máy tính, smartphone...)

• Các hình thức sử dụng dịch vụ:

o Sử dụng dịch vụ Miễn phí: Nghe các nội dung, bài hát trên Imusic.Vn miễn phí, Dịch vụ sẽ giới hạn một số tính năng và chất lượng nội dung.

o Sử dụng dịch vụ Khách hàng Gói cước VIP: Nếu sử dụng gói cước VIP, khách hàng được phép nghe, tải toàn bộ bài hát và nội dung của Dịch vụ, được sử dụng toàn bộ tính năng của Dịch vụ và cung không phải xem quảng cáo (nếu có).

6. Quyền và nghĩa vụ của Temaz

• Đảm bảo hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, liên tục để cung cấp dịch vụ tới Khách hàng theo đúng Điều khoản sử dụng, quy định của pháp luật liên quan.

• Đảm bảo thực hiện “Chính sách Quyền riêng tư” của Dịch vụ

• Thông báo kịp thời cho Khách hàng về thời điểm tạm ngừng hoạt động của hệ thống. Vega được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp hệ thống tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng, nâng cấp định kỳ, sửa chữa đột xuất hoặc các trường hợp bất khả kháng.

• Toàn quyền chủ động thay đổi giá cước, danh mục nội dung trong mỗi gói cước tương ứng tùy vào khả năng và nhu cầu thực tế của Imusic.Vn tại từng thời điểm.

• Cung cấp, lưu trữ đầy đủ thông tin liên quan tới giao dịch của Khách hàng.

• Hướng dẫn Khách hàng sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại của Khách hàng trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ với điều kiện Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến giao dịch.

• Được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng gây ra bất cứ thiệt hại nào cho một bên thứ ba và yêu cầu Khách hàng bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế mà Khách hàng gây ra cho Imusic.vn 

• Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

7. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

• Được sử dụng dịch vụ Imusic.Vn theo gói cước hoặc nội dung đã đăng ký/mua, quy định của Thỏa thuận này và pháp luật có liên quan. Khách hàng chỉ được sử dụng dịch vụ, không được cung cấp hoặc Khách hàng lại dịch vụ cho bên thứ ba dưới mọi hình thức.

• Được cung cấp các thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và giải quyết khiếu nại, giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ.

• Được bảo mật thông tin theo quy định tại Thỏa thuận này.

• Tuân thủ điều kiện, quy định liên quan đến việc đăng ký, sử dụng đối với từng Gói thuê bao và các tính năng của dịch vụ và quy định của Pháp luật có liên quan

• Đọc, hiểu và tuân thủ Thỏa thuận sử dụng dịch vụ, các quy định khác do Imusic.Vn đề ra liên quan đến việc sử dụng dịch vụ music.vn và các quy định pháp luật liên quan. Imusic.Vn  không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc lựa chọn các tính năng mà không hiểu rõ các quy định của Thỏa thuận này cũng như quy định pháp luật liên quan.

• Chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, Imusic.Vn và bên thứ ba (nếu có) đối với việc sử dụng dịch vụ Imusic.Vn và các hành vi Khách hàng thực hiện trên nền tảng Imusic.Vn. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm giải quyết và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho Imusic.Vn

• Cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc khi  Imusic.Vn có yêu cầu.

• Không thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định của pháp luật hoặc gây tổn hại Imusic.Vn bao gồm và không giới hạn việc sử dụng phần mềm, công cụ để can thiệp, truy cập trái phép vào tài khoản Imusic.Vn hoặc hệ thống của imusic.vn, sao chép, phổ biến, trình chiếu hoặc thực hiện bất cứ hành vi nào để phát tán, cung cấp, phân phối các nội dung của Imusic.Vn dưới bất kỳ hình thức, phạm vi nào hoặc gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Imusic.Vn.

• Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

8. Các hành vi bị cấm Trong quá trình sử dụng dịch vụ Imusic.Vn, Khách hàng không được thực hiện các hành vi sau:

• Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

• Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

• Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

• Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

• Xúc phạm, nhạo Khách hàng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo Khách hàng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)

• Quảng cáo, tuyên truyền, mua Khách hàng hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất Khách hàng phẩm bị cấm; • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

• Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

• Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

• Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

• Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

• Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

9. Các quy định chung

• Điềm khoản này được giải thích, điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

• Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Khách hàng và Imusic.Vn. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giải quyết, nếu không đạt được kết quả thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC bên cạnh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam VCCI tại Hà Nội. Luật áp dụng là Luật Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt. Quyết định của Hội đồng trọng tài là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành. Án phí và các chi phí liên quan do bên thua kiện chịu.

10. Thay đổi Điều khoản sử dụng này

• Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản này. Nếu chúng tôi thay đổi quan trọng cho Điều khoản này, chúng tôi sẽ thông báo hiển thị nổi bật phù hợp tùy từng trường hợp. Do đó, khách hàng cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ thông báo.