Danh Sách Đối Tác

I. CÔNG TY CỔ PHẦN ABC MUSIC

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0316029541
Địa chỉ: 70 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Ninh Giang
Giám đốc công ty: Đinh Văn Đỉnh
Ngày cấp giấy phép: 21/11/2019
Ngày hoạt động: 21/11/2019 (Đã hoạt động 3 tháng)
Trạng thái: Đang hoạt động
Website: Đang cập nhật

Nguồn: http://www.thongtincongty.com/company/4bf94da5-cong-ty-co-phan-abc-music/#ixzz6DtXrrmL6

 

II. YOUTUBE API V3

Sử dụng API để tìm kiếm, cập nhật xu hướng, cập nhật bảng xếp hạng

Sitehttps://developers.google.com/youtube/v3