Hàn QuốcLời Bài Hát

Lời bài hát Oops – Turtles

Lyrics Oops – Turtles

Oops - Turtles

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Oops
Ca sĩ: Turtles
Sáng tác: unknown
Album: Oops
Ngày ra mắt: 04/04/2011
Thể loại: Hàn Quốc, Pop/Pop Ballad

Bạn đang xem: Lời bài hát Oops – Turtles

 

Lời bài hát Oops – Turtles

haha hello everybody
this is turtles
희망은 있어요 내가 해보지 못한
세상을 향한 도전 아직은 많아요
지각 했어 아이고 또 늦었어 아이고
만원버스 꽉 찬 전철 바삐 아이고
눈코 뜰 새도 없고 한 숨 쉴 새도 없고
친구들과 술 한 잔도 벅차 아이고
섹시한 너보다 늘씬한 너보다
날씬한 너보다 못 한 나라고
늘상 채이고 노상 빼이고
내 생각은 중요하지 않고
자꾸자꾸 또 이런 현실 같은 왜 이런
시련만 되풀이되나
it my life no
반복반복 또 이런 결국 제자리 왜 이런
바보 같은 인생이 정말
it my do no
니가 이기나 내가 이기나 싸우고
너를 딛어야만 내가 올라가이야
왔다 갔다 이리저리 줄도 세우고
너를 등지고 난 높이가이야
난 꿈이 있었죠 그 뜻을 키웠죠
그리고 세상과 만났구요
희망은 있어요 내가 해보지 못한
세상을 향한 도전 아직은 많아요
ye let’s go
지각 했어 아이고 또 늦었어 아이고
만원 버스 꽉 찬 전철 바삐 아이고
눈코 뜰 새도 없고 한 숨 쉴 새도 없고
친구들과 술 한 잔도 벅차 아이고
늘 원했어 또 너를 믿었어
세상이 원하는 사람이 되겠어
그런 사람들 어디가고 넌 어디가고
이제는 친구마저 떠나가고
이리저리 채이는 인생
여기저기 오락가락 신세
내 생각은 중요치 않아 세상아
그래도 나는 간다 되살아
달라지겠죠 너무 숨 막히죠
아픈 문제 좀 더 풀어야죠
니가 죽느냐 내가 사느냐
뭐가 되느냐 여긴 어디냐
자꾸자꾸 또 이런 현실 같은 왜 이런
시련만 되풀이되나
it my life no
반복반복 또 이런 결국 제자리 왜 이런
바보 같은 인생이 정말
it my do no
니가 이기나 내가 이기나 싸우고
너를 딛어야만 내가 올라가이야
왔다 갔다 이리저리 줄도 세우고
너를 등지고 난 높이가이야
난 꿈이 있었죠 그 뜻을 키웠죠
그리고 세상과 만났구요
희망은 있어요 내가 해보지 못한
세상을 향한 도전 아직은 많아요
ye let’s go
지각 했어 아이고 또 늦었어 아이고
만원버스 꽉 찬 전철 바삐 아이고
눈코 뜰새도 없고 한 숨 쉴 새도 없고
친구들과 술 한 잔도 벅차 아이고

Đăng bởi: iMusic.vn

Chuyên mục: Lời bài hát,Nhạc Hàn Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button