Hàn QuốcLời Bài Hát

Lời bài hát The Happiest Time Of My Life – MC Mong, Huh Gak

Lyrics The Happiest Time Of My Life – MC Mong, Huh Gak

The Happiest Time Of My Life - MC Mong, Huh Gak

Thông tin bài hát

Tên bài hát: The Happiest Time Of My Life
Ca sĩ: MC Mong, Huh Gak
Sáng tác: unknown
Album: Miss Me Or Diss Me (Vol.6)
Ngày ra mắt: 03/11/2014
Thể loại: Hàn Quốc, Rap / Hip Hop

Bạn đang xem: Lời bài hát The Happiest Time Of My Life – MC Mong, Huh Gak

 

Lời bài hát The Happiest Time Of My Life – MC Mong, Huh Gak

그땐 그랬어 막 잘 나갈 때라서
돈에 환장해 독이 찰 때라서
없던 놈이 뭐가 생기니까
끝없는 욕심은 더 땡기니까

여자는 더 꼬여 사람이 우습게 보여
자신을 괴물로 만드니까
내가 내가 내 무덤을 파고 파니깐
내 사람들 하나 둘 떠나니까

억짜리 시계 팬트 하우스 스윗
노래 부르는 기계 몇 십 억의 수입
생각 없는 기부 믿음 없던 기도
밤이면 밤마다 덮치는 파도

이상해 그때가 안 그리워
그대가 있음에 하나도 안 두려워
아둥바둥 싸우고 사는 사람같이
이제야 내 모습이 안 더러워

사랑이 없는 인적 없는
홀로 버려진 외딴 섬
바람에 부딪혀 그대 이름마저 지운 난
사랑한단 말에 울컥 다 쏟는다
내 생애 가장 행복한 시간 너와 나는

트러블 스캔들 떠나가는 팬들
요즘 유행은 뭔지 잃어버린 트렌드
아들과 같이 숨어버린 엄마
그 분에겐 간절한 기도만이 평화

몰래 듣지 말아요 내 노래
몰래 울지 말아요 두 볼에
꼬마 점쟁이야 네가 딱 맞췄어
이게 바로 불효 중에 불효자야

뉴스에 나온 횟수만큼이나
내려가는 호감지수
실수가 낳은 가수
사랑 받은 만큼 넌 더 혼나야 해

이상해 그때가 안 그리워
그대가 있음에 하나도 안 두려워
아둥바둥 싸우고 사는 사람같이
이제야 내 모습이 안 더러워

사랑이 없는 인적 없는
홀로 버려진 외딴섬
바람에 부딪혀 그대 이름마저 지운 난
사랑한단 말에 울컥 다 쏟는다
내 생애 가장 행복한 시간 너와 나는

그녀의 몰래 훔친 눈물 보면
다시 살고 싶고
나만 보면 웃어주는 너와 같이 살고 싶고

하늘을 뻗으며 너에게 하는 말
이 길의 끝에서 마지막 사랑을
I’m nothing without you
I’m nothing without you
널 사랑해

그녀의 몰래 훔친 눈물 보면 다시 살고 싶고
나만 보면 웃어주는 너와 같이 살고 싶고
하늘을 뻗으며 너에게 하는 말
이 길의 끝에서 마지막 사랑아

저 하늘에 난 소리쳐요
사랑한단 말에 울컥 다 쏟는다
내 생애 가장 행복한 시간 너와 나는

(그땐 그랬어 막 잘 나갈 때라서
그땐 그랬어 막 잘 나갈 때라서
그땐 그랬어 막 잘 나갈 때라서
그땐 그랬어 막 잘 나갈 때라서

이상해 그때가 안 그리워
그대가 있음에 하나도 안 두려워
그대가 있음에 하나도 안 두려워)

Đăng bởi: iMusic.vn

Chuyên mục: Lời bài hát,Nhạc Hàn Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button