0:00
/
0:00

Happy Birthday - Phan Đinh Tùng


Ngày hôm nay ta cùg hân hoan nơi đây
Mọi người bên nhau ta hát mừg sinh nhat
1,2,3 ta cùg thổi tắt nến
Happy Birthday, Happy Birthday to you.

On this day altogether will be
I will all sing for your birthday
One, two, three, we blow up the candles,
Happy Birthday, Happy Birthday to you
Happy Birthday, Happy Birthday to you
Happy Birthday, Happy Birthday to you.
Xem toàn bộ