Tình Yêu Vỡ Tan (2011) - Dương Thiện Lâm

Album Tình Yêu Vỡ Tan (2011)