Những Bài Tân Cổ Hay Nhất Về Miền Tây (Vol. 1) - V.A

Album Những Bài Tân Cổ Hay Nhất Về Miền Tây (Vol. 1)