Lặng Nghe Trái Tim Phụ Nữ / 静听女人心 (CD2) - V.A

Album Lặng Nghe Trái Tim Phụ Nữ / 静听女人心 (CD2)