Chuyện Tình Hoa Bí (2012) - Khôi Nguyên

Album Chuyện Tình Hoa Bí (2012)