Cô Lựu Tân Thời (2011) - Hồ Duy Minh

Album Cô Lựu Tân Thời (2011)