Chiêu Quân Cống Hồ CD 1 (Tân Cổ Giao Duyên) - V.A

Album Chiêu Quân Cống Hồ CD 1 (Tân Cổ Giao Duyên)