Trái Tim Mang Niềm Đau (2013) - V.A

Album Trái Tim Mang Niềm Đau (2013)