Mùa Ta Đã Yêu - Phạm Hồng Phước, Hương Giang Idol

Album Mùa Ta Đã Yêu