Đò Ơi (2013) - Đức Tài, Tấn Tài

Album Đò Ơi (2013)