Lời Định Ước (2012) - Khang Vĩnh Cường

Album Lời Định Ước (2012)