Tuyệt Tình Ca - Phần 1 (Cải Lương Nguyên Tuồng) - Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Sang, Hùng Cường, Bạch Tuyết

Album Tuyệt Tình Ca - Phần 1 (Cải Lương Nguyên Tuồng)