Người Ta Nói (Cô Gái Đến Từ Hôm Qua OST) - Trúc Nhân

Album Người Ta Nói (Cô Gái Đến Từ Hôm Qua OST)