Giữa Yêu Và Hận (Thục Sơn Chiến Kỷ OST) - Ngô Kỳ Long (Nicky Wu)

Album Giữa Yêu Và Hận (Thục Sơn Chiến Kỷ OST)