Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng - Anh Bằng, V.A

Album Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng