Top 20 Bài Hát Hàn Quốc (Tuần 27/2013) - V.A

Album Top 20 Bài Hát Hàn Quốc (Tuần 27/2013)