Có Chút Ngọt Ngào - Uông Tô Lang (Silence Wang), BY2

Album Có Chút Ngọt Ngào