Bùi Thúy, Hữu Tuấn 'Giận mà thương' nhac tru tinh - Sen Vàng Tivi